Młyn Wielisław

MŁYN WIELISŁAW

Młyn Wielisław

Młyn Wielisław

HISTORIA MŁYNA

MŁYN WIELISŁAW

Młyn Wielisław wybudowano w 1872 roku. Ten okres XOIX wieku to czas budowy wielu zagród w całym regionie i powolnego zaprzestania architektury szachulcowej. Całość zabudowań stanowił młyn, spichlerz, stodoło, zabudowania oraz gospodarcze. Młyn napędzany był (podobnie jak istniejąca dziś mała elektrownia wodna) wodą z Kaczawy kanałem Młynówka. Od 2015 roku mieści się tu pensjonat, restauracja oraz wspomniana już mała elektrownia wodna.

PARKING

OGNISKO

PIKNIK

WIATA

SZLAK

WEBINAR

W ramach "Pamiętnika Kaczawskiego" nagraliśmy krótki spacer po Młynie. Oprowadza Aneta.